Parkeergarage

De behoefte om mobiliteit duurzamer te maken, neemt toe. Er komen steeds meer volledig elektrische auto’s aan. Op parkeerplaatsen is er vaak niet genoeg elektrische capaciteit beschikbaar. Als gevolg hiervan is het niet mogelijk om meer oplaadpunten te maken. Door energie te bufferen in de modules van Mc Energy, kunt u deze oplaadpunten realiseren. Onze modules slaan 24 uur per dag, 7 dagen per week energie op. Het batterijpakket kan de opgeslagen energie op de oplaadpunten snel en op een gecontroleerde manier afvoeren. Dit maakt het systeem zeer geschikt voor de mobiliteit van de toekomst.

Festival

Op veel festivalsites is er geen bestaande elektriciteitsvoorziening. Generatoren worden vaak gebruikt om elektriciteitsverbindingen mogelijk te maken, met veel nadelige risico’s. Het risico op milieuschade door brandstof- of olielekkage is groot. Rookgassen, geluid en stank zijn ook nadelen van generatoren. Mc Energy heeft een schoon en veilig alternatief. De batterijpakketten van Mc Energy kunnen ook voor de korte termijn worden gehuurd. Volledig duurzaam en betrouwbaar. Zonder uitstoot of milieurisico.

Wind and solar

Normaal gesproken worden overtollige zonne- en windenergie teruggeleverd aan het energienet. De slimme MC Energy-modules slaan deze energie van zonnepanelen of windturbines op, zodat u die energie kunt gebruiken wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld als een UPS (niet-onderbreekbare voedingen), bij hoge piekbelastingen, of als er geen zon of wind is. Als u de opgeslagen energie niet zelf gebruikt, kunt u deze verkopen wanneer de elektriciteitsprijs het hoogst is. Op die manier maak je de hoogste winst.